Historie oddílu kopané

V období první republiky vyvíjelo na území naší obce činnost několik tělovýchovných spolků. Byl to Orel , DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota), JPT (sportovní složka KSČ) a SKF (Sportovní klub Fryčovice). Právě posledně jmenovaný spolek organizoval výhradně kopanou, byl založen v roce 1935, a tak je toto datum považováno za rok narození fotbalu ve Fryčovicích. Mezi zakladatele SKF patřili pánové Strakoš František, Žídek a Gřes.

Oddíl kopané, podobně jako ostatní menší vesnické oddíly, se potýkal s nemalými problémy, a proto je nutno ocenit obětavou a odpovědnou práci všech funkcionářů, kteří se o jeho chod starali.

V prvních dvaceti let své existence oddíl kopané několikrát změnil své hřiště. Začínalo se na louce u Poláška, později se hrálo na Fojtství, hřiště bylo však v letech 1947-1948 majitelem rozoráno, a proto došlo k dalšímu přesunu na louku na „Kútách“ ve Staříči.

V tomto období nastupovali v našem dresu nejen hráči z Fryčovic (Mičaník, Seibert, Židek, Brus, Gřes, Honek, Brož, Lanča, Pělucha, bratři Doležilové, Adamovští), ale rovněž z Kateřinic, Staříče a Brušperka (Velart, Krompolc, Lys, Žemba, Šatan, Plesník, Václavík).

V roce 1948 došlo ke sjednocení tělovýchovy ve Fryčovicích a fotbal se začíná hrát pod hlavičkou Sokol Fryčovice.

Velkým zlomem ve vývoji kopané ve Fryčovicích bylo uvedení do provozu stávajícího stadionu dne 20. června 1954, tehdy byla do soutěží přihlášena dvě družstva, a to žáci a muži. Trenérsky a funkcionářsky se o tato družstva starali pánové Caletka, Slovák, Nevlud, Gřes, Pělucha a Lanča.

V 60. a 70. letech minulého století se projevil nedostatek místních hráčů, a proto jsme se museli posílit z řad pracovníků VP ve Frýdku-Místku a pracovníků ze Slovenska a v 70. letech o vojáky základní služby z posádky ve Frýdku-Místku.

Do poloviny 80. let se naši muži pohybovali převážně v soutěžích řízených OFS ve Frýdku-Místku. Prvního výraznějšího úspěchu bylo dosaženo v roce 1971, kdy mužstvo postoupilo do 1. B třídy. Opětovný postup do 1. B třídy se povedl až v roce 1986 a od té doby se naši muži pohybují v soutěžích řízených KFS v Ostravě.

V 1. B třídě se mužstvo pohybovalo až do ročníku 1991-1992, kdy tuto soutěž vyhrálo a postoupilo do 1. A třídy. V tomto období na přelomu 80. a 90. let se do mužstva začali zabudovávat naši odchovanci, kteří naši obec úspěšně reprezentovali v mládežnických soutěžích, kdy si jako žáci i dorostenci vybojovali postup do krajských soutěží svých věkových kategorií.

Asi nejúspěšnějším obdobím pro náš fotbal byla polovina 90. let, kdy muži v sezóně 1994-1995 postoupili do krajského přeboru, ve kterém vydrželi následující     2 sezóny.

Od soutěžního ročníku 1997-98 jsme hráli opět 1. A třídu, kterou jsme opustili v roce 2003, a od té doby hrajeme v 1. B třídě.

Úspěchy našeho fotbalu byly vždy založeny na velmi dobré práci s mládeží. Největším úspěchem v žákovských kategoriích byl dvojnásobný postup do krajské soutěže. Poprvé se to povedlo v roce 1984 a během třech sezón v této soutěži družstvem prošli například Radek Matuška, Radim Adamovský, Mojmír Šugárek nebo Rosťa Míček. Podruhé se postup povedl v roce 1995 a podíleli se na něm mimo jiné Ivo Prokop a Jan Rumel.

Rovněž družstvo dorostu dvakrát ve své historii postoupilo do kraje. První úspěch se povedl v roce 1988, ale po jedné sezoně ve vyšší soutěži následoval sestup. Opětovný návrat do krajské soutěže se povedl v roce 1991. Dorost tuto soutěž hrál nepřetržitě sedm následujících sezón, i proto je velice smutné, že se v roce 2004 nenašlo dost chlapců, kteří by chtěli oblékat náš dres, a tak dorost poprvé v historii nebyl přihlášen do soutěže.

Nejúspěšnějším střelcem v novodobé historii je Radek Matuška, který za naše muže nastřílel 113 branek. Vše stihl i přesto, že v polovině 90. let odešel do tehdy druholigového Bohumína a tuto soutěž hrál pak ještě v Třinci. Dalšími z našich odchovanců, kteří pronikli z Fryčovic až o ligových soutěží, je Zdeněk Šajtar, který hrál 1. ligu za Slavii, Bohemians a Baník Ostrava. Do Fryčovic se vrátil jako hráč na začátku 90. let z tehdy druholigových Válcoven Plechu Frýdek-Místek. Druhou ligu si v tomto klubu zahráli v polovině 90. let také Radek Punda a Roman Konečný.

V současnosti náš oddíl čítá 173 členů jak aktivních sportovců, mezi něž patří přípravka, žáci, dorost, A družstvo dospělých a samozřejmě i naši bývalí fotbalisté, spolu s jejich fanoušky. Po roce neúčasti dorostu v mistrovských soutěžích, je tým nahrazen B mužstvem dospělých hrajících okresní soutěž, ale po dvou letech i toto mužstvo pro nedostatek hráčů končí. Po roční přestávce je znovu založeno družstvo dorostu. V ročníku 2005-2006 však hraje pouze nejnižší soutěž, ale sezóna 2009 – 2010 znamená naplnění cíle a dorost pod vedením trenéra Miroslava Poláška postupuje do vytouženého okresního přeboru. Přípravka pod vedením zkušených trenérů hraje tzv. Brušperskou ligu a již několikrát se podařilo těmto nejmladším fotbalistům tuto soutěž vyhrát. Družstvo našich žáků hraje taktéž okresní přebor, kde už několik let patří ke špičce této soutěže. Momentálně nejvyšší soutěž hraje A mužstvo dospělých a to krajskou soutěž 1. B třídy skupiny D, pouze dva ročníky jsme odehráli ve skupině B, v ročníku 2004-2005 a 2005-2006, poté jsme se vrátili zpět, kde k našim největším rivalům patří sousední obce Staříč, Kateřinice, Kozlovice a další. V letech 2006, 2007 a 2009 prošlo travnaté hřiště velkou rekonstrukcí, kdy v roce 2006 byly firmou Vyncke zhotoveny a usazeny střídačky, 2007 byla dokončena první etapa umělého zavlažování, mezi něž patřil rozvod vody, usazení zásobníku vody a zbudování čerpací stanice. Většinu těchto prací bylo vykonáno svépomocí členů výboru tak i fanoušků. Nejvíce zásluh na tomto díle měli členové výboru, Tučný, Galásek, bratři Lumír a Petr Adamovští a samozřejmě Gerhard Harazim, Dvorský Aleš a Ulčák Jiří. Po dvou letech v roce 2009 se přistoupilo ke druhé etapě, tedy ke konečné fázi, kterou bylo osazení hřiště, třiceti ostřikovacími tělesy a rozvody vody po celé ploše. Tuto práci prováděla firma Netafim, zabývající se touto problematikou. Na našem oddíle zůstala konečná úprava terénu, které se zhostili jak hráči dorostu, mužstva i členů výboru oddílu kopané, takže na jaře 2010 byl úspěšně zahájen provoz umělé závlahy hrací plochy. Přestože jsme si mnohé udělali sami, nebylo by to možné bez vynaložených finančních prostředků a pomoci výboru Tělovýchovné jednoty Sokol a obecního úřadu, v čele s legendami naší kopané ing. Ivanem Bedrunkou a starostou obce Ing. Jiřím Volným. Neustále je co zlepšovat, byla vybudována závlaha hrací plochy, k dispozici divákům byla zbudována světelná časomíra, pokladním zastřešeni pokladen. Od srpna 2009 má oddíl své webové stránky, ve kterých informuje své členy a příznivce fryčovické kopané o veškerém dění v oddíle, o zápasech mužstev apod. Ale ten největší úkol nás teprve čeká, dlužíme divákům a stálým příznivcům pěkné a důstojné zázemí. Proto jsme požádali výbor Tělovýchovné jednoty Sokol a Obecní úřad ve Fryčovicích o pomoc při výstavbě kryté tribuny s kapacitou 160-200 míst k sezení a tím bychom se zařadili mezi nejkrásnější stadióny v okolí. Příslib o pomoci máme, zda se však podaří tento náročný úkol splnit, ukáže rok 2012, kdy naše Tělovýchovná jednota Sokol oslaví 100. výročí založení a toto dílo by mělo být slavnostně uvedeno do užívání.

Ve funkci předsedy oddílu se vystřídali tito pánové: Strakoš Fr., Caletka, Dětský St., Nevlud V., Strakoš J., Šajtar R., Kublák M. a Galásek D. a na poli funkcionářském a trenérském působili mimo jiné: Horáček, Žídek, Jurčík St., Válek, Gřes, Žabenský , Ulčák, Strnadel K., Pasírbek A., Strakoš, Nykl, Opluštil J., Janša V., Konečný J., Tučný Z.  Z novodobé historie se pro oddíl kopané nejvíce zasloužili jako hráči zejména Seibert Jiří, Strakoš Jiří, Nevlud Zdeněk, Konvička Miroslav, Adamovský Lumír, Hlaváč Radomír, Klečka Jan a mnoho dalších.

Co se týče vedení ve výboru oddílu kopané, nejdéle pracují Galásek Drahomír, bratři Adamovští, Tučný, Lanča Tomáš, nově Jiří Vrtný, Petráš a mnozí jiní.