Hrací plocha : rozměr 104 x 65 m
Povrch : tráva
Krytá tribuna : 160 míst k sezení

Ostatní k stání v rámci okolí hrací plochy, ve vymezených prostorech.

POKYNY PRO PROVOZ TRAVNATÉ PLOCHY V AREÁLU

TJ SOKOL FRYČOVICE!
 

1.) Vstup na hrací plochu mimo tréninkové hodiny přísně zakázán !

2.) V případě podmáčeného terénu v co největší míře využívat přilehlých ploch, to znamená využívat prostor za brankami, nebo tréninkové plochy  vedle  čerpadla


3.) Střelba na hlavní branky, i další činnosti s tím spojené jsou povoleny pouze při posledním tzv. herním tréninku což je poslední trénink  před mistrovským zápasem!


4.) Při běžném tréninku využívat přenosných branek a využívat jiných prostor než hlavních branek!


5.) Dbát pokynů správce TJ Sokol Fryčovice pana Miroslava Nevluda


6.) Při špatném počasí nebo v případě podmáčeného terénu rozhodne o sehrání přípravných utkání a dalších činnostech s tím spojených pan Zbyněk Tučný a Ing. Vrtný Jiří spolu s výborem oddílu kopané!


7.) Toto nařízení platí pro všechny trenéry i vedoucí oddílu kopané bez rozdílu!


8.) Při vstupu na travnatou plochu v rámci tréninkových hodin jsou za činnost s tím spojenou zodpovědní trenéři a vedoucí jednotlivých mužstev!

9.) Při porušení těchto nařízení se budou trenéři, vedoucí i jednotlivci zodpovídat svým nadřízeným, což v tomto případě je výbor oddílu kopané TJ Sokol Fryčovice!


10.) Výjimku pro zákaz vstupu na hrací plochu mají pouze žáci ZŠ při  hodinách tělocviku a cvičenci ASPV při TJ Sokol Fryčovice taktéž při cvičebních hodinách, ale i tito jsou povinni  se  svými vedoucími dbát bodu č.2!


Výbor oddílu kopané TJ Sokol Fryčovice